Rizikové kácení stromů

Výškové práce - rizikové kácení stromů, prořezávání stromů a ořezávání větví

 Za rizikové kácení stromů se považuje každé kácení, kdy hrozí ohrožení objektů v blízkosti stromů. To znamená v blízkosti zástavby, elektrického vedení apd. Pokud to umožňuje prostor, strom se kácí celý a pomocí klínů, lan nebo navijáku se nasměruje do volného prostoru.

V případě stísněného prostoru provádíme postupné kácení za pomocí stromolezeckých a lanových technik. Ze stromu se postupně ořezávají jednotlivé větve a části kmenu, které se spouští pomocí lan dolů.

Zajištujeme také pořezání, likvidaci a odvoz stromů.

Rizikové kácení - CENÍK

Cena za rizikové kácení a prořez se určuje individuálně podle náročnosti a rizikovosti, které se určí na základě osobní prohlídky. Předběžnou orientační nabídku můžeme stanovit také ze zaslaných fotografií. Určuje se buď smluvní cena za dílo nebo hodinová sazba v případě obtížné odhadnutelnosti. Obecný ceník pro výškové práce platí také pro rizikové kácení.

 

Právní předpisy pro kácení stromů a prořezy:

Je potřeba povolení pro kácení stromů?

Ke kácení stromů mimo les je potřeba povolení obecního úřadu. Vyjímku představují stromy s menším obvodem kmene než je 80 cm (měřeno ve výšce 130cm). Právnické osoby musí žádat o povolení i v tomto případě.

Také stromy, které "bezprostředně ohrožují životy a majetek" mohou být pokáceny bez povolení, i toto kácení je však třeba oznámit.

Podívejte se na srozumitelný článek o povolení kácení 

Kdy lze provádět kácení stromů?

Povolení ke kácení stromů se vydávají zpravidla na období "vegetačního klidu" tj. od 1.10. do 30.3.