Jsme volné sdružení živnostníků z jižní Moravy

- výškové prace provádíme zejména v okolí měst Hodonín, Veselí nad Moravou, Uherské Hradiště, Kyjov, Zlín a Břeclav, větší zakázky také po celé ČR.

 

Práce ve výškách provádíme na základě:

  • dlouholetých zkušeností z provádění práce ve výškách horolezeckou technikou
  • odborných řemeslných znalostí a zkušeností z mnoha oborů
  • dlouholetých zkušeností získaných při aktivním provozování  horolezectví
  • živnostenských oprávnění pro výškové práce, stavební práce, malířské a natěračské práce, specializované řemeslné práce
  • odborných osvědčení a školení pro práce ve výškách

 

Našim cílem jsou profesionální poctivě odvedené výškové práce s důrazem na kvalitu za přijatelnou cenu, efektivitu a spokojenost zákazníka.

 

 Bezpečnost výškové práce:

Práce ve výškách provádíme pomocí speciálních horolezeckých (lanových) technik.

Pro práce ve výškách používáme profesionální vybavení od firem Tendon, Singing rock, Petzl, Stihl aj.

Jsme odborně vyškoleni pro výškové práce a vlastníme osvědčení o odborné způsobilosti

"k provádění práce ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí ochranných prostředků proti pádu z výšky." 

( ve smyslu Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky).

Jsme proškoleni z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle § 133 odst. 1 písm. „e“ a „f“ Zákona č. 65/1965 Sb. (Zákoník práce). Každoročně se účastníme opakovacího školení.