Výškové práce - ceník

Všechny výškové práce posoudíme jednotlivě, vypracujeme efektivní technologické postupy a doporučíme kvalitní, ověřené materiály.

Konečnou smluvní cenu výškové práce určíme podle:

  1. prohlídky na místě
  2. zvoleného technologického postupu a materiálu
  3. celkové náročnosti a rizikovosti výškové práce 

Prohlídky, cenové a technologické nabídky práce ve výškách děláme zdarma.

Pro nezávaznou cenovou nabídku použijte Kontaktní formulář nebo

volejte na mobil 731 099 960.

Smluvní ceny výškové práce nenavyšujeme o "vícepráce", pokud nebyly vyžádané nebo dohodnuté se zákazníkem.  

Nabízeme slevy v případě dlouhodobé spolupráce.

Výškové práce, které nejdou nacenit smluvně, naceníme v hodinové sazbě podle náročnosti a druhu práce.

VÝŠKOVÉ PRÁCE - CENÍK

orientační ceny včetně materiálu: od

Mytí oken    80 Kč/m2 
Nátěr střechy  150 Kč/m2
Nátěr fasády  150 Kč/m2
Nátěr okapů  150 Kč/bm 
Čištění okapů    30 Kč/bm
Oprávy panelových spár  120 Kč/bm 

 

 

 

  

  

        

Záruka na provedené dílo je garantována zákonem, smlouvou a vlastnostmi použitých materiálů.