ZZN Pomoraví - Rohatec, Strážnice

čištění vnitřních částí sila