MONÁŽE

Čištění, nátěr a oprava okapů, okapových svodů

Opravy a bourání komínů

Spárování, penetrace, opravy panelů