Bytové družstvo - Hodonín

kompletní renovace svislých a vodorovných spár na panelových domech